Partners

Per tal d'oferir solucions globals als nostres clients, Tibel Consulting ha desenvolupat acords de col.laboració amb diverses entitats especialitzades en diferents àrees de negoci:

 
» Seguretat de la informació (LOPD)


Tractem d'aportar des de la perspectiva jurídica / informàtica, seguretat als nostres clients en el tractament del seu actiu més important, les seves dades i la seva informació. En l'àmbit d'aquesta activitat podem cobrir la necessitat que puguin tenir relativa a la seguretat de la seva informació (LOPD, LSSI, ...).


» Suport telemàtic de sistemes de gestió


Es pretén adaptar les metodologies existents en l'àmbit de la consultoria a les noves eines de les tecnologies de la informació i la comunicació.


» Suport en Enginyeria Industrial


Projectem donar resposta a qualsevol necessitat d'aquesta àrea, en el desenvolupament de les nostres actuacions a clients.