Avis Legal / Política de Privacitat

Condicions d'us del portal

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l'accés al portal web de TIBEL CONSULTING, S.L.. El fet de connectar-se a aquest pàgina web implica l'acceptació del present Avís Legal.

Política de privacitat 

En relació a les dades de la direcció del terminal amb el que vostè està connectant l'informem que no queden emmagatzemats en el nostre sistema, pel que la seva visita no genera cookies en el seu terminal. 

Això no obstant, pot ser que la dada de IP identifiqui indirectament la seva visita en el nostre portal. En tot cas, aquestes dades seran tractades de conformitat amb la Llei de Protecció de Dades i normativa concordant.  

Propietat Intel·lectual 

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de TIBEL CONSULTING, S.L., sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estricament necessari per al correcte ús del Portal.

Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual. 

Propietat Industrial, protecció del domini  

La marca TIBEL està degudament registrada, pel que el domini està protegit enfront de qualsevol intenció d'usurpació maliciosa del mateix.  

Dades registrals. Dades d'empresa

En compliment del disposat en l'article 10 de la Llei de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico (Ley 34/2002)” l'informem dels següents aspectes:

TIBEL CONSULTING, S.L. és una Societat Limitada, amb CIF B-62258926, domiciliada en  el Carrer Castillejos nº 27 1º 1ª 08172 de Sant Cugat del Vallès - Barcelona -, amb e-mail tibel@tibel.com.

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb el volum 32717, Foli 0001, Full B-214806.

Exclusió de responsabilitat 

TIBEL CONSULTING, S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat per l'ús maliciós que pugui fer-se per part d'un tercer al connectar-se vostè a la nostra web.

Així mateix no es responsabilitza del dany que es pugui derivar per un ús incorrecte d'aquesta web o d'algun dels portals que apareguin como hipervincles en la nostra web.

Llei aplicable i jurisdicció 

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal, les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona.