Presentació

Tibel Consulting és una societat de recerca i consultoria creada l'any 2000, amb la missió d'ajudar a empreses i organitzacions de tot tipus a millorar la seva gestió i els seus resultats empresarials, mitjançant la consultoria en sistemes de gestió i l'aplicació de noves tecnologies.

Som una companyia orientada a una política de proximitat al client, amb un equip altament qualificat per entendre les seves necessitats i requeriments específics. Ens focalitzem en ajudar les empreses a aprofundir en la seva organització en cada un dels projectes en què participem, per aconseguir "canvis amb sentit" en totes les àrees implicades.

Constantment investiguem i seguim nova informació rellevant, tecnologies i idees per tal de proporcionar als nostres clients les
recomanacions més actualitzades. Les nostres solucions proporcionen un desenvolupament eficaç i eficient dels processos, millorant la imatge de l'empresa i per tant la seva competitivitat.

El nostre esforç permanent per aconseguir l’excel·lència com a individus i com a organització, ens facilita la ràpida adaptació a l'entorn del client, establint una plataforma apropiada per la implementació i desenvolupament dels projectes.